• TGMP PERSONEL GİRİŞİ

Sıkça Sorulan Sorular

 • Mikrokredi nedir?
  • Mikrokredi dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan küçük bir sermayedir.
 • Mikrokredinin amacı nedir?
  • Mikrokredinin amacı, klasik yollarla(banka kredisi) kredi alamayacak kişiler; yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde, ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılmasını, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaya katkı sağlayacak sermaye ihtiyacını karşılamaktır.
 • Mikrokredi Türkiye’de ne zaman başlatıldı ve hangi illerde uygulanıyor?
  • Mikrokredi Türkiye'de 18 Temmuz 2003 tarihinde Diyarbakır'da 6 yoksul kadının her birine 500 TL olmak üzere toplam 3.000 TL verilerek 22. dönem milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül Başkanlığında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından başlatıldı. 64 il 91 şubede faaliyetlerine devam etmektedir. Hedefimiz 81 ilde bu uygulamayı yaygınlaştırmaktır.
 • Neden Mikrokredi?
  • Sermayesi olmayan ancak kendi işlerini yapmak isteyen dar gelirli kadınların sermaye ihtiyacını karşılar.
 • Mikrokredi kime verilir?
  • * Yıllık en fazla 1.500 TL sermayeye ihtiyaç duyan ve mikrokredinin temel prensiplerini uygulamaya hazır olan herkes, eğer gerçekten çalışma arzusunda ve kendi işlerini kurarak ilerletme fikrindeyseler, sermaye desteği olarak algılanabilecek mikrokredi sisteminden yararlanarak kendi işlerini kurabilirler. 


   * Yapacakları gelir getirici faaliyetler sonucu, dar gelirliler; sağlıklı beslenme, eğitimlerini geliştirme ve yaşadıkları çevreyi değiştirme şansını yakalayabilir.


   * Mikrokredinin birinci görevi yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olduğundan, hedef kitlesi yoksullar ve öncelikle dar gelirli kadınlardır. Kredi alan kadın olmasına rağmen, erkekler de bu kredinin kullanılmasından faydalanabilir ve ailece üretim faaliyetinde müşterek çalışabiliriler.


   * Bireysel olarak kendi işlerini kuran mikrogirişimciler, grup olarak sermayelerini değerlendirebilirler. Mikrokredi grupları beşer kişiden oluşur. Ancak, bir kişi başkası adına alınan krediyi kendi ihtiyacı için asla kullanamaz.
 • Mikrokredinin özellikleri nelerdir?
  • * Yıllık en fazla 1.000 TL sermayeye ihtiyaç duyan ve mikrokredinin temel prensiplerini uygulamaya hazır olan herkes, eğer gerçekten çalışma arzusunda ve kendi işlerini kurarak ilerletme fikrindeyseler, sermaye desteği olarak algılanabilecek mikrokredi sisteminden yararlanarak kendi işlerini kurabilirler. 


   * Yapacakları gelir getirici faaliyetler sonucu, dar gelirliler; sağlıklı beslenme, eğitimlerini geliştirme ve yaşadıkları çevreyi değiştirme şansını yakalayabilir.


   * Mikrokredinin birinci görevi yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olduğundan, hedef kitlesi yoksullar ve öncelikle dar gelirli kadınlardır. Kredi alan kadın olmasına rağmen, erkekler de bu kredinin kullanılmasından faydalanabilir ve ailece üretim faaliyetinde müşterek çalışabiliriler.


   * Bireysel olarak kendi işlerini kuran mikrogirişimciler, grup olarak sermayelerini değerlendirebilirler. Mikrokredi grupları beşer kişiden oluşur. Ancak, bir kişi başkası adına alınan krediyi kendi ihtiyacı için asla kullanamaz. 
 • Grameen ismini neden kullanıyorsunuz?
  • Bangladeş'te Grameen kırsal anlamına gelmektedir. 1976 yılında yoksulları girişimci yapmak amacıyla Nobel Barış Ödülü Sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus tarafından Bangladeş'te kurulmuş olan bankanın ismidir. Günümüzde dargelirli kadınların bankası olarak ifade edildiği için Grameen ismini kullanmaktayız
 • Grameen ile ilişkiniz nedir?
  • Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP),  Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından oluşturulmuş olup, Grameen Trust ile işbirliği yaparak faaliyetlerini sürdüren kar amacı gütmeyen bir mikrofinans kuruluşudur. Grameen Trust, yoksulluk içinde yaşayan kadınlara finansal hizmetler sağlama konusunda Türkiye’de öncü kuruluş olan TGMP’ye destekte bulunarak “Grameen” isminin de TGMP tarafından kullanılmasına izin vermiştir. 
 • Grameen Trust size neden ismini kullandırıyor?
  • Nobel Barış Ödülü sahibi ve mikrokredinin dünyadaki fikir babası ve öncüsü Prof. Dr. Muhammed Yunus ile müşterek olarak 11 Haziran 2003 tarihinde Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) başlatılmıştır. Türkiye'deki dar gelirli kadınlar için Grameen ile ilişkimiz bu şekilde başlamıştır.
 • Mikrokredi neden sadece kadınlara veriliyor?
  • Yoksulluktan hem aile içinde hem de toplumda en fazla etkilenen kişilerin kadınlar olduğu gerçeği dikkate alındığında, kadınların böyle bir ortamdan kurtulmalarına destek sağlamak maksadıyla, mikrokredi sadece kadınlara verilmektedir. Ancak erkekler de mikrokrediden yararlanabilir. Erkek annesi, eşi, kız kardeşi, halası veya teyzesi gibi bir kadınla birlikte mikrokredi alabilir. Krediyi alan kadın olacaktır. Ancak erkek, kadın tarafından alınan mikrokrediden faydalanabilir. 
 • Mikrokredi ne işe yarar?
  • Mikrokredi, teminatsız ve kefaletsiz olarak sermayesi dar gelirlilerin kendi işlerini yapmalarına yardımcı olur.
 • Mikrokredi uygulaması nasıl yapılır?
  • Kredi kullanmak isteyen yoksul kadınlar 5'er kişilik gruplar oluştururlar. Kendi güvendikleri, benzer geçmişe sahip kişilerden oluşan grup bir hafta boyunca, günde bir saat olmak üzere 3 günlük eğitimin ardından tüm mikrokredi özellikleri ve şartlarını öğrenirler. Grup olarak kabul edilir ve kredi almaya hak kazanırlar.
 • Mikrokredi alınmasının ne faydası var?
  • Kadının alacağı mikrokredi sayesinde, ev kadınlığından iş kadınlığına geçiş sağlanmaya başlanır. Kadın, artık ailesinin gelirine katkı sağlayan bir kişi konumuna gelirken, çocukların daha iyi yetişmeleri, eğitimlerine ve beslenmelerine de yardımcı olur.
 • Mikrokredi uygulamasında para nasıl verilir?
  • Mikrokredi, teminatsız ve kefaletsiz kredi almak için, aynı mahallede oturan benzer ekonomik ve sosyal şartlarda yaşayan beş kadının bir araya gelmesi sonucu oluşturulan gruptaki mikrogirişimcilerin her birine yarı ayrı verilir.
 • Mikrokredinin süresi ve geri ödemesi nasıldır?
  • Verilen mikrokredi 1 yıllık olup, haftalık taksitlerle 48 haftada geri alınmaktadır.
 • Mikrokredi uygulamasında para nasıl geri verilir?
  • Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan para alındığı hafta içinde mutlaka yapılması düşünülen gelir getirici faaliyet için kullanılmalıdır. Paranın bu şekilde kullanılmasından bir hafta sonra, alınan kredi hizmet maliyeti ile birlikte 48 haftada ve haftalık olarak geri ödenir. Taksitlerin tahsil edilmesi için mikrokredi çalışanı mahalle veya köye gelir.
 • Mikrokredi uygulamasında başlangıç kredisi ne kadardır?
  • Mikrokredi uygulamasında; birinci yılda başlangıç kredisi olarak 100 TL - 1.500 TL arasında bir miktar verilir. Daha sonraki yıllarda sermaye birikimi merdiveni yaklaşımıyla, mikrokredi alan kişinin çalışma başarısına bağlı olarak kredi miktarı artırılır. Üstün başarı gösterenlere 'Girişimci Kredisi' verilir.
 • Mikrokredi de kredi limit artışı hangi kriterlere göre belirleniyor?
  • Kredi limit artışı mikrogirişimcinin kullandığı krediyi amacına uygun kullanmasına, performasına, disiplinine ve yapmış olduğu işi geliştirmesine göre belirlenmektedir.
 • Mikrokredi uygulamasında kaç çeşit kredi verilir?
  • Temel Kredi: Normal olarak mikrokredi almaka isteyen dar gelirli kadınlara verilen ve ilk yılda 100 TL - 1.500 TL arasında değişen miktarlardaki kredidir.


   Girişimci Kredisi: Temel krediyi alanlar arasından, ticari potansiyel gösteren başarılı ve iş kadını olma yolunda önemli adımlar atmış ve onu kanıtlamış olan mikrokredi kullanıcısı kadınlara birinci  yıldan sonra, her yıl en fazla 1.000 TL artırarak verilen kredidir.


   Hayvancılık Kredisi: Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen mikrogirişimciler için 2.000 TL’ye kadar verilen ve geri ödemesi 26 hafta boyunca yapılan mikrokredi türüdür.

    
   Sosyal Kalkınma Kredisi: Mikrogirişimcilerimizin aldıkları mikrokredilerin yanında, kendilerine ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmaları için sunulan, temizlik ürününden kozmetiğe kadar 15 çeşit ürünün içerisinde bulunduğu mikrokredi türüdür ve geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılır. 


   İletişim Kredisi: Mikrogirişimcilerimizin kullandıkları mikrokredilerin yanında, teknolojik olarak da gelişimlerini sağlamayı amaçlayan mikrokredi türüdür. Mikrogirişimcilerimiz bu mikrokredi çeşidi sayesinde günümüz teknolojisinde kullanılan akıllı telefonlara sahip olabilmektedir. Mikrokredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılmaktadır.
 • Mikrokredi almak için kefil veya teminat gerekli midir?
  • Mikrokredide kefalet, teminat veya senet benzeri işlemler istenmediği gibi icra takibi de yapılmaz. Mikrokredide esas olan insanların birbirine güvenmesi ve inanmasıdır.
 • Mikrokredi geri dönüş oranı nedir?
  • Türkiye'deki mikrokredi uygulamasında teminat, kefalet, icra ve mahkeme süreçleri takip edilmemesine rağmen, vadesi gelen kredilerde geri dönüş oranı %100'dür.
 • Mikrokredinin maliyeti var mı? Faiz alınıyor mu?
  • Mikrokredinin sürdürülebilir olması ve daha fazla kişiye ulaşabilmesi yanında, mikrokredi çalışmalarının işletme maliyetlerinin karşılanması için, verilen hizmetlerin karşılığı olarak bir hizmet maliyeti alınmaktadır. Fakirlerden asla faiz alınmamalıdır. Faiz, para üzerinden elde edilen gelirdir. TGMP mikrokredi uygulamasında hedef kâr olmayıp, sürdürülebilirlik olduğundan, sadece işletme giderlerini karşılayacak oranda hizmet bedeli tahsil edilir. Fakirler üzerinden gelir veya kâr elde etmeyi büyük bir ahlaki yokslulluk olarak değerlendirmekteyiz. Mikrokredi uygulamasında, vatandaşların ayağına kadar gidilerek taksitler toplanır ve kredi alanlara zara vermemek içini evlerinde su dahil hiçbir ikram kabul edilmez. 
 • Mikrokredi bir ticari banka kredisi midir?
  • Dar gelirli kişilerin ticari bankalardan teminatsız ve kefaletsiz kredi alma şansı yoktur. Ancak, yoksul insanların da kendi hayatlarını daha iyi şartlarda idame ettirme hakları vardır. Türkiye Grameen Mikrokredi Programı ise, dar gelirli kadınlara ekonomik faaliyet yapabilmeleri için küçük sermaye imkaı sağlar.
 • Mikrokredi ile ticari banka arasındaki fark nedir?
  • Ticari banka, kredi vereceği kişiden ipotek, teminat ve kefalet ister. Halbuki mikrokredi uygulamasında ipotek, teminat ve kefalet istenmez. Mikrokredi uygulamasında; mikrokredi çalışanları taksitlerin tahsil edilmesi için, her hafta mahalle veya köye giderek oradan tahsilatı yaparlar. Ticari bankalar ise, müşteriler bankaya kadar gitmek mecburiyetindedir. 
 • Mikrokredi hakkında nasıl ve nereden bilgi alınabilir? Başvurular nereye yapılır?
  • Mikrokredi merkezine kendiniz de gelerek başvurabileceğiniz gibi, rutin saha çalışmaları esnasında mikrokredi çalışanları da evinize kadar gelerek size mikrokredi sistemini anlatabilirler.
 • Mikrokredi hangi alanlarda kullanılıyor?
  • Türkiye genelinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın öncülüğünde ve illerin Valilikleri ile iş birliği şeklinde yapılan mikrokredi uygulamasında aşağıdaki gibi değişik alanlarda işler yapılmaktadır. Sadece hibe şeklindeki yardımlarla insanlar; fakirlik ve açık sınırının üzerine çıkarılamaz. Bu bakımdan, kendi hesabına çalışmayı özendiren ve daha onurlu bir iş yapmaya imkan veren mikrokredi uygulaması Türkiye'de yaygınlaştırılmalıdır.
 • Mikrokredi de merkez nedir? Merkez oluşturmanın amacı nedir?
  • Merkez: Grupların birilikteliğinden oluşan mikrokredi birimidir. Merkez, mikrokredi çalışanların grulara ulaşımda kullanılan uygulama noktasıdır. TGMP'de bir merkez 4 ile 6 gruptan oluşur. Yeni bir merkez kurulduğu zaman yoksul insanların birlikte hareket etmesi ve dayanışma içerisinde olması amaçlanmaktadır.
 • Mikrokredi de merkez şefi nasıl seçilir? Merkez şefinin görev ve sorumlulukları nelerdir?
  • Merkez Şefi, Grup Başkanları arasından gruptaki mikrogirişimciler tarafından seçilir. Her toplantı merkezinin bir Merkez Şefi olmalıdır. Merkezdeki bütün grupların başkanları aralarında merkez şefini ve merkez şef yardımcısını seçmelidirler. Merkez Şefi ve yardımcısı her yılın Nisan ayında seçilecektir ve Mayısın ilk günü görevlerini devralacaktır.


   Merkez Şefi, grup toplantılarını idare eden kişi olarak gruptaki mikrogirişimcilerinin toplantıya katılımdan, taksitlerin ödenmesinden ve disiplini sağlamaktan sorumludur. Merkez Şefi, Merkez Müdürüne taksitlerin ve tasarrufların  toplanmasına yardım etmeli ve projenin kurallarını anlatmalıdır. Merkez Şefi, üç ay içerisindeki toplantıların yarısına veya daha fazlasına katılmışsa, bu görevden düşmüş sayılacak ve yerine bir başkasını seçilecektir. 


   Eğer Merkez Şefi herhangi bir zamanda zorluk çıkarmaya başlarsa merkez şefliği görevinden düşer ve merkez şef görevi böyle durumlarda boş sayılacağından yerine yeni bir Merkez Şefi seçilir. 
 • Mikrokredi de grup nedir? Grubun TGMP’deki fonksiyonu nedir?
  • Grup; her yönüyle benzer şartlara sahip; sözgelimi ekonomik durumları, düşünceleri, oturma yerleri vb.. Ve yakın akraba olmayan insanların oluşturduğu küçük topluluktur. Bir Grup 5 kişiden oluşmaktadır. Grup TGMP' de en küçük birim olması itibariyle, proje için hayati bir öneme sahiptir. Grup, TGMP için sosyal bir güvencedir. Grup içinde oluşabilecek herhangi bir sorunda, her mikrogirişimci kendi üzerine düşen görevini yaparsa dayanışma sonucu sorun çüzülmüş olur.
 • Mikrokredi de bireysel kredi kullanılabiliyor mu?
  • Mikrokredi, temelinde grup bilinciyle hareket eden bir sistemdir. Kadın dayanışması, yardımlaşma ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanarak geliştirilmiştir. Mikrokredi sisteminde teminat ve kefalet yoktur. Karşılıklı güvene dayalı bir sistem olması sebebiyle bireysel kredi kullandırılmamaktadır. Grup oluşturmak zorunludur. 
 • Mikrokrediden ayrılma şartları nelerdir?
  • Mikrokredi borcunuz bitmiş ise yada mikrokredi borcunuzu tamamen ödeyerek sistemden ayrılabilirsiniz.
 • Mikro Sigorta ve Mikro Konut Sigortası şartları ve kapsamı nelerdir?
  • Mikro Sigorta; Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık teminatlarını kapsayan, yılda 12 TL ödeyerek 10.000 TL teminat altına alan ferdi kaza sigortasıdır.


   Mikro Konut Sigortası; Yangın, sel, fırtına ve diğer doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan zararlara karşı yılda 14 TL karşılığında ev sahiplerini 15.000 TL, kiracıları 10.000 TL'ye kadar teminat altına alan konut sigortasıdır.
 • Mikro Sigorta ve Mikro Konut Sigortası yaptırmak zorunlu mu?
  • Mikrogirişimcilerin hayatlarında karşılaşabilecekleri kaza ve yaralanmalara karşı güvence altına alınması amaçlanmıştır. Bu nedenle Mikro Sigorta yaptırılması istenmektedir. Mikro Konut Sigortası, farklı firmalar tarafında devam eden bir konut sigortası olan mikrogirişimcilerden istenmemektedir. 
 • Vefat durumunda mikrokrediye olan kredi borcu ne olur?
  • Vefat kaza sonucu oluşmuş ise; Mikrosigorta vasıtasıyla vefat eden mikrogirişimcilerin kalan borcu ödenmektedir. 
   Vefat doğal ölüm olarak olmuş ise; mikrogirişimcinin yakınları borcunu ödeyerek kapatabildikleri gibi, yakınlarının ödeme gücü olmamaları durumunda TİSVA Mütevelli Heyeti’nin 17.08.2011 tarih ve 17 sayılı kararına istinaden mikrogirişimcinin kalan mikrokredi borç tahsilinden vazgeçilmektedir.