• TGMP PERSONEL GİRİŞİ

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz


Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen iktisadi bir kuruluştur. TGMP geleneksel bağış ve "sadaka" yerine, Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için "mikrokredi" hizmeti sunmaktadır. Mikrokredi sisteminin amacı dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına ve onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır. 


Resmi (ticari) bankacılık sektörünün aksine mikrokredi, nüfus cüzdanı dışında hiçbir belge veya teminat gerektirmeden sunulmaktadır. 


Başlangıç Kredisi 


Bir iş yapma fikri olan, mikrokredi sistemiyle ilk defa tanışan dar gelirli mikrogirişimcilerin mikrokredi sistemine daha çabuk alışabilmesini sağlamak amacıyla, üst limiti 1.500 TL olan, BSMV hariç %5 hizmet bedeliyle ve 33 haftada tahsil edilen kredi çeşididir.

 

Mesela, 1.200 TL Başlangıç Kredisi kullanan mikrogirişimci, haftalık 40 TL taksit ödeyerek, 33.hafta sonunda 1.320 TL ödemiş olacaktır.


Ana Krediler


1.Faaliyet Kredisi: Faaliyet Kredisinin üst limiti 5.000 TL olup, 40 haftada BSMV hariç %10 hizmet bedeliyle tahsil edilen kredi çeşididir.


Mesela, 2.000 TL Faaliyet Kredisi kullanan mikrogirişimci, haftalık 57,50 TL taksit ödeyerek, 40.hafta sonunda 2.300 TL ödemiş olacaktır. 


2.Temel Kredi: Temel Kredinin üst limiti 7.000 TL olup, ilk 4 hafta ödemesiz 48 haftada BSMV hariç %15 hizmet bedeliyle tahsil edilen kredi çeşididir.


Mesela, 2.000 TL Temel Kredi kullanan mikrogirişimci, haftalık 50 TL taksit ödeyerek, 48.hafta sonunda 2.400 TL ödemiş ola- caktır. Temel Kredi ilk dört hafta ödemesiz olacaktır.


 

3.Gelişim Kredisi: Mikrokredi sisteminde 5 yıl  ve  üzerin- de istikrarlı ve amacına uygun bir şekilde kredi kullanan, gelir getirici faaliyetlerde bulunarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan mikrogirişimcilere, alt limiti 5.000 TL, üst limiti


7.000 TL olmak üzere 46 haftada BSMV hariç %10 hizmet bedeliyle verilen mikrokredi çeşididir.


Mesela, 5.000 TL Gelişim Kredisi kullanan mikrogirişimci, haftalık 125 TL taksit ödeyerek, 46.hafta sonunda 5.750 TL ödemiş olacaktır.


İşletme Kredileri

 

1.Girişimci Kredisi: Mikrokredi sisteminde kredi kullanarak başarısını kanıtlamış, aynı zamanda vergi mükellefi olan dar gelirli mikrogirişimcilere kullanmış oldukları mikrokredinin yanında işini büyütmek için, üst limiti 7.000 TL olmak üzere 48 haftada BSMV hariç %15 hizmet bedeliyle verilen mikrokredi çeşididir.


Mesela, 2.000 TL Girişimci Kredisi kullanan mikrogirişimci, haftalık 50 TL taksit ödeyerek, 48.hafta sonunda 2.400 TL ödemiş olacaktır.

 

2.Büyüme/Hepitalist Kredisi: Yoksulluk sınırı üzerine çıkmış, bunun mutluluğunu yaşayarak bir sanayici veya tüccar olma yolunda ilerleyen, ticari faaliyetlerini büyütmek isteyen, Ana Kredi (Temel, Gelişim ve Faaliyet Kredisi) ve Girişimci Kredisi limitleri toplamı 10.000 TL olan mikrogirişimcilere verilebilecek mikrokredi çeşididir. Alt limiti 10.000 TL, üst limiti 15.000 TL olmak üzere, 60 haftada BSMV hariç %15 hizmet bedeliyle verilir. Büyüme/Hepitalist Kredisini kullanmak isteyen mikrogirişimcilerin Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması gereklidir.


Mesela, 10.000 TL Büyüme/Hepitalist Kredisi kullanan mikrogirişimci, haftalık 200 TL taksit ödeyerek, 60.hafta sonunda 12.000 TL ödemiş olacaktır.


Sosyal İşletmecilik Kredileri


 

Sosyal Kalkınma Kredisi: “İyilik İçin Sosyal İşletme” düşüncesiyle mikrogiri- şimcilerimizin aldıkları mikrokredilerin yanında, Sosyal  Kalkınma  Kredisi,  kendilerine ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmaları için sunulan, temizlik ürününden kozmetiğe kadar farklı ürünlerin içerisinde bulunduğu mikrokredi çeşididir. Sosyal Kalkınma Kredisinde ara çekim yapılmamakla birlikte, mikrogirişimciler ürünleri 46 haftada BSMV hariç %10 hizmet bedeliyle alabilir.


 

Teknoloji Kredisi: Mikrokredi tarafından sağlanan Teknoloji Kredisi ile dar gelirli kadınların iletişim aletlerine ulaşması için finansal destek sağlanmaktadır. Teknoloji Kredisi kullanarak akıllı birer cep telefonu sahibi olan dar gelirli kadınlar, kullanmış oldukları kredileri 46 haftada BSMV hariç %10 hizmet bedeliyle geri ödemektedir.


Diğer Hizmetler

 

Mini Sigorta: Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında mikrogirişimcilerin yılda yalnızca 8 TL ödeyerek 10.000 TL teminat altına alındığı ferdi kaza sigortasıdır.


Mini Konut Sigortası: Yangın, sel, fırtına ve diğer doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan zararlarda yılda yalnızca 12 TL ödeyerek ev sahiplerini 15.000 TL, kiracıları 10.000 TL’ye kadar teminat altına alan konut sigortasıdır.


Gönüllü Tasarruf: Dar gelirli mikrogirişimci kadınlarda tasarruf bilincinin gelişmesi için kendileri adına açılan gönüllü tasarruf hesaplarına haftada en az 1 TL yatırmaları için teşvik edilir.