• TGMP PERSONEL GİRİŞİ

Haberler & Etkinlikler

Türkiye'de Mikrokredi nasıl uygulanıyor? 29.02.2016

GİLA BENMAYOR

Gila Benmayor tarafından Türkiye’de Mikrokredi uygulaması hakkında Hürriyet Daily News’de paylaşmış olduğu haber.

 

Türkiye’de mikrokredi uygulaması

 

Bu sene, Davos’ta Nobel Barış Ödülü sahibi, Mikrokredi mucidi ve Grameen Bank kurucusu Prof. Muhammed Yunus’u dinleme fırsatı buldum.

 

“Güney Asya'da Dönüşüm Bölgeleri” oturumuna katıldım. Yunus’a göre, bankacılık sistemi fakir değil zengin insanlara hizmet vermek için var olan bir sistemdi. Fakir olanlar için ise farklı bir sistemin kurulması gerekiyordu. Çünkü normal şartlarda çok fazla kişinin bu bankacılık sistemini ulaşma imkânı yoktur. Konvansiyonel bankacılık sistemi bu insanları kapsamadığı için tüm finans sistemi gözden geçirilmelidir.

 

Prof. Yunus’un fikirleri çok önemli çünkü günümüzde zengin ve fakir arasındaki gelir farkı Dünya’da her zamankinden daha fazla sorgulanmaya başlanmıştır.

 

Geçen günlerde de Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kurucusu, Prof. Aziz Akgül’den bir ileti aldım ve Yunus’u hatırladım.

 

Prof. Dr. Akgül’ün ifade ettiğine göre, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı 2003'den 2015'e kadar kadınlara 500 Milyon Türk Lirası mikrokredi dağıtmıştır. Bu kredilerin geri dönüş oranı yüzde 100’dür.  Bu durum kadınların erkeklere oranla borcuna daha sadık olduklarını göstermektedir.

 

Dr. Akgül’ün ifade ettiğine göre, şuanda Mikrofinans Programının 67 ilde 110 mikrokredi şubesi bulunmaktadır. 2003 yılından beri toplamda 150.000 kadına ulaşılmış olup, şuanda ise 44.000 üye kredi geri ödemesine devam etmektedir. Dar gelirli kadınlar için verilen mikrokredi tutarı 600 lira ila 10.000 lira arasında değişmektedir.  

 

Dr. Akgül’e göre, kadınlar büyük ölçekte kredi talebinde bulunmuyor. Şuanda aktif kredi kullanan 44.000 üyenin yüzde 80’i kullanmış oldukları mikrokrediler ile gelir getirici bir iş yapmaktadır. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, arasında Özyeğin, Tekfen, Limak ve Citibank gibi yaklaşık 30 büyük kuruluş tarafından da desteklenmektedir. Bu konu üzerine, geçen hafta düzenlenen "8. Citibank Mikro Girişimci Yarışması” da hatırlatıldı.

 

Aziz Akgül'e Diyarbakır’da yaşanılan terör olayları sebebiyle yaklaşık 20.000 kişinin işini kaybettiği, hatta evlerini terk etmek zorunda kaldıkları hatırlatıldığında kendisi, 2003 yılında Diyarbakır'da ilk kez Grameen Bank modelini kurduklarını ve daha sonra bu modeli Diyarbakır’dan diğer illere genişlettiklerini ifade etti.  

 

Akgül’ün ifade ettiğine göre, şu anda Diyarbakır'da çatışmaların yoğun olarak sürdüğü Sur bölgesi de dâhil olmak üzere yaklaşık 11.000 üye mikrokredi kullanmaktadır. Şuanda Diyarbakır ve çevresinde çok büyük bir sorun yoktur.

 

Yine Akgül’ün ifade ettiğine göre, yeterli finansman kaynağı olmadığı için yaklaşık 16.000 üyenin mikrokredi talepleri karşılanamamaktadır. Mikrokredi üyeleri genellikle el sanatları alanında üretim yapmaktadır. Üyelerin ikinci tercihi ise ticaret işi ile uğraşmaktır.  El işi gibi üretim faaliyetleri yürüten üyelerin oranı % 38,4 dür. Ticari faaliyetler ile uğraşan üyelerin oranı % 30,8 iken, işyeri sahibi olanların oranı ise % 20 dir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üyelerin oranı düşüktür çünkü kentsel kesimlerde yaşayan üyelerin kredi talepleri kırsal kesimlerde yaşayanlara oranla daha yüksektir.

 

Prof. Yunus’un ifade ettiğine göre mikrokredi, her insanın içinde bulunan yaratıcı gücü ortaya çıkarmaktadır. Yine Yunus’a göre, mikrokredi yaratıcı fikirlere destek vermekte ve milyonlarca mikro girişimci bizim bu sisteme olan inancımızı da arttırmaktadır. Ayrıca mikrokredi kullanan kadınların oluşturduğu sistem ile tüm insanlık olumlu bir şekilde etkilenmektedir.

 

 

Haberin orjinali için tıklayınız.