• TGMP PERSONEL GİRİŞİ

Haberler & Etkinlikler

Mikrogirişimci hesabı 4 milyona ‘iş’ sağlar. 20.08.2019

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, bankaların ‘mikrogirişimci vadesiz mevduat hesabı’ açması halinde 4 milyon kadının iş hayatına dahil olabileceğini söyledi.


Yatırımı artırmak ticareti hayatta çok önemli. Ancak hibe, bağış veya kredi ticarette istenileni her zaman vermiyor. Balık vermek yerine balık tutmasını öğretmek. Bu çok önemli. Yoksulluğu ortadan kaldıracak çözüm projeleri her zaman tartışılır.Mikrokredi uygulaması özellikle dar gelirli kadınların küçük sermaye ile kendi işini büyütmesine yardımcı olmuş bir proje. Yeni gündeme getirilen proje ise tüm bankalarda mikrogirişimci vadesiz mevduat hesabı açılması projesi.


 

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu ile yoksulluğu ortadan kaldıracak çözüm modellerini konuştuk . Aksu, tek kuruş kamu kaynağı, bağış ve kredi kullanmadan mikrokredi aracılığıyla yoksulluğun önlenebileceğini dile getirdi. Türk bankacılık sisteminin, mikrogirişimcilik havuz hesabına fon aktarılacak şekilde ‘Mikrogirişimci Vadesiz Mevduat Hesabı’ uygulaması başlatmasının bu noktada kritik bir rol oynayacağını belirtti. Aksu, “Bu uygulama sayesinde, kamu kaynaklarının hibe şeklinde verilmesi suretiyle, sınırlı olan finansal kaynakların israf edilmesinin önüne geçilmesini hedefliyoruz” dedi.


Dünyanın ilk ülkesi


Eski İçişleri Bakanı olan ve AK Parti’de önemli görevlerde bulunan Aksu, tek kuruş kamu kaynağı, bağış ve kredi kullanmadan, 2030 yılına kadar, yoksulluğun olmadığı ‘Dünyanın ilk ülkesi: Türkiye’ hedefini gerçekleştirecek şekilde, faizsiz olarak, 81 ilde ve 4 milyon haneyi kapsayacak şekilde, mikrofinans uygulaması yapılabileceğini söyledi. Bu uygulamayla, çalışabilecek durumda olan bütün yoksul insanlara, bir başkasına ihtiyaç duymadan, mikrokredi desteği verilerek, kendi kendine gelir getirici faaliyetlerde bulunmak suretiyle ve birer mikrogirişimci olarak yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması hedefleniyor.


 

15 milyonluk etki...


İş yaparak para kazanma kültürü; hem aileyi hem de çevresindeki diğer komşu ve akrabaları etkileyeceğini belirten Aksu, bu sayede, banka vasıtasıyla sağlanacak mikrokredi ile kendi kendine gelir getirici faaliyette bulunma ve girişimcilik kültürünün bütün topluma yayılmasının sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.


 

Aksu, “Bankalar ile yoksullukla mücadele için yeni stratejiler gerçekleştirildiğinde, Türkiye nüfusunun yüzde 18’i olan yaklaşık 15 milyon kişinin hayatında bir kaldıraç etkisi oluşturulacaktır” dedi.


Aksu, mikrokredi uygulamasında 16 yıllık tecrübesiyle uzman bir kuruluş olan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi ile işbirliği içinde; Türk bankacılık sisteminin, yoksulluğun olmadığı Türkiye hedefine yönelik olarak ‘Mikrogirişimcilik Havuz Hesabına’ fon aktarılacak şekilde ‘Mikrogirişimci Vadesiz Mevduat Hesabı’ uygulamasının başlatılmasının bu noktada kritik bir rol oynadığını belirtirken, “Bu uygulama sayesinde, kamu kaynaklarının hibe şeklinde verilmesi suretiyle, sınırlı olan finansal kaynakların israf edilmesinin önüne geçilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


 

185 bin kadın üretici


31 Temmuz itibarıyla 185 bin kadının mikrokredi vasıtasıyla ekonomik hayata dahil olup üretici olduğunu belirten Abdulkadir Aksu, “Ekonomiye büyük katkıları olmuş ve kısacası bunlar vergi veren hale gelmişlerdir. Tüketen durumdan çıkmış, üreten ve vergisini veren olmuştur. Bugüne kadar 185 bin hanımımıza verilen mikrokredi miktarı da 875 milyon lirayı geçmiştir. Bu program hakikaten önemli bir program. Kadınlarımızın  ekonomik hayata dahil edilmesi, ev ekonomisine, bölge ekonomisine ve ülke  ekonomisine katkıda bulunmaları çok önemli. Hanımlarımız bu konuda hakikaten çok büyük başarılar göstermişlerdir” dedi.


Aksu, “Başta kendi bankamız olmak üzere inşallah tüm bankalarımızla görüşüp Türkiye çapında kamu kaynağı harcamadan yapılacak bir mikrokredi uygulamasını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.


 

Uygulama nasıl hayata geçecek?


Abdulkadir Aksu, yeni uygulamanın nasıl hayata geçirileceğini de anlattı:


- Mevduat hesabı sahipleri, hesaplarına ek olarak Mikrokredi Gönüllü Vadesiz Mevduat Hesabı açabilecek. Bu yeni hesaptaki fon tutarı, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı bünyesinde sürdürülen mikrokredi faaliyetlerinde kullanılacak. Bu sayede yoksul kadınlara mikrokredi olarak dağıtılacak.


- Tüm bankaların mevduat hesabı sahipleri, vadesiz mevduat hesaplarından, ATM’den, şubeden veya EFT yoluyla, Mikrokredi Gönüllü Vadesiz Mevduat Hesabına fon sağlayabilecek. 


- Mikrokredi Vadesiz hesabına, bankanın mevcut mevduat hesabı sahibinden fon aktarmaya karar vermesi durumunda, elektronik ortamda (internet, cep) veya şubeden; banka, sisteminde ilave bir vadesiz mevduat hesap türü açacaktır. Böylece, mevduat hesabı sahibinin iki vadesiz hesabı olabilecek. Bankadaki mevcut vadesiz mevduat hesabının yanı sıra, kişiye özel ve miktarı sınırlı olan Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabı olacak.


- Bu yeni hesap, yoksullar için mikrokredi olarak kullanılacak. Ancak, gün içerisinde mevduat hesabı sahibinin parasını çekmesi durumunda, bu miktar Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabı havuzundan ödenecek.


- Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabı, BDDK ve TCMB veya ilgili diğer kurumların kurallarına uygun olarak yönetilecek. Yoksullara para transferlerinden (havale ve EFT) bir bedel alınmayacak. Bu sayede, mevcut kaynaktan daha fazla yoksul birey faydalanacak.


‘Kadınları iş hayatına dahil ederiz’


Mikrokredi uygulamasında öncü rol oynayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül, çalışabilecek durumdaki yoksullara hibe yardımlar yerine, onların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları teşvik edilmesi ve bu yönde desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Akgül, “Hibe yardımlarla asla yoksulluk önlenemez. Her yoksula hibe yardımı yapılması da ayrıca çok ciddi bir kaynak israfıdır” diye konuştu.


Uluslararası strateji


Eylül 2015 tarihinde yapılan BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, aralarında Türkiye’nin de olduğu 193 ülkenin imzasıyla kabul edildiğini belirten Akgül, “Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gereklilik olarak kabul edilmiş ve yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde birinci hedef olarak: ‘Her çeşit yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek’ olarak belirlenmiştir. Bütün ülkeler ve paydaşlar, işbirliği içinde hareket ederek, bu planı uygulamaya koyarken, kullanmayı planladıkları en önemli yoksulluğu azaltma stratejisi olarak da, mikrokredi kabul edilmiş ve mikrokredinin dünyadaki öncüsü Prof. Dr. Muhammed Yunus’un içinde bulunduğu danışma kurulu bu maksatla oluşturulmuştur” dedi.


 

Akgül, Türkiye’de yabancı sermaye marifetiyle 1 kişinin istihdamı için gerekli yatırım tutarı 928 bin TL, yerli sermaye marifetiyle 1 kişinin istihdamı için gerekli yatırım tutarı 385 bin TL iken, mikrokrediyle, yoksulların gelir getirici bir faaliyette bulunabilmeleri (mikrogirişimci) için ihtiyaç duyulan sermayenin 1000 TL olduğunu vurguladı. Aziz Akgül, konuşmasına  şöyle devam etti:


 

870 milyon TL


“Türkiye’de yoksulların küçük sermayeye ulaşmasını sağlamak maksadıyla finansal kaynakların etkin kullanımını sağlayan mikrokredi, 2003’te Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın kurulmasıyla başladı. Bu program, kuruluşundan bu yana, 185 binden fazla kadının mikrogirişimci olmaları amacıyla, 870 milyon lirayı aşan miktarda mikrokredi vermiştir. Verilen mikrokredilerin geri dönüş oranına bakıldığında yüzde 100’lük bir başarı söz konusudur. Bu sayede, aynı sermayeden yoksul kadınlar defalarca faydalanabilmektedir. Aile fertleri ile birlikte yararlanıcı sayısının yaklaşık 700 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. Yeni mikrokredi projeleri sayesinde, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yoksul kadına ulaşmayı hedeflemekteyiz. Yeterli finansman kaynağı bulunması durumunda, Türkiye’de yaklaşık 4 milyon yoksul kadının mikrogirişimci olmasını sağlayarak, iş hayatına dahil etmeyi planlıyoruz.”


 

Mikrokredi vadesiz mevduat hesabı modeli


1- Halil’in A Bankasında vadesiz mevduat hesabı var. 

2- Halil’in beyanı ve talimatı ile aynı bankada veya başka bankada ‘Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabı’ açılır. 

3- Halil A Bankasında bulunan vadesiz mevduatının 10 lirasını bankaya talimat vererek açtırdığı ‘Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabına’ kendi talimatıyla aktarır. 

4- Halil’in beyanı ve isteği doğrultusunda mikrokredi uygulamasında kullanılmak üzere aktarılan 10 lira, mikrokredi uygulamasında kullanılarak dar gelirli kadınlara mikrokredi olarak verilir. 

5- Halil, Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabına aktardığı tutarı, istediği zaman hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan anında kullanabilecektir.  

6- Halil’in Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabına aktardığı parayı kullanmak istemesi veya iadesini istemesi durumunda, Halil’in aktardığı tutar mikrokredi uygulaması için tutarların aktarıldığı ‘havuz mikrokredi hesabından’ Halil’e iade edilir.


1- GER Şirketinin A Bankasında vadesiz mevduat hesabı var. 

2- GER Şirketinin yetkilisinin beyanı ve talimatı doğrultusunda, aynı bankada veya başka bankada ‘Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabı” açılır. 

3- GER Şirketi A Bankasında bulunan mevduatının 100 lirasını “Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabına” aktarır. 

4- GER Şirketinin beyanı ve talimatı doğrultusunda yoksullara mikrokredi olarak kullanılmak üzere aktarılan 100 lira, mikrokredi uygulamasında kullanılarak dar gelirli kadınlara mikrokredi olarak verilir. 

5- GER Şirketi Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabına aktardığı tutarı, istediği zaman ve hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan anında kullanabilecektir. 

6- GER şirketinin ‘Mikrokredi Vadesiz Mevduat Hesabına’ aktardığı parayı kullanmak istemesi veya iade istemesi durumunda, GER Şirketinin aktardığı tutar mikrokredi uygulaması için tutarların aktarıldığı havuz hesabından şirkete iade edilir.