• TGMP PERSONEL GİRİŞİ

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz 


Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen iktisadi bir kuruluştur. TGMP geleneksel bağış ve "sadaka" yerine, Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için "mikrokredi" hizmeti sunmaktadır. Mikrokredi sisteminin amacı dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına ve onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır. 


Resmi (ticari) bankacılık sektörünün aksine mikrokredi, nüfus cüzdanı dışında hiçbir belge veya teminat gerektirmeden sunulmaktadır. 


Kredi Çeşitleri 


Temel Kredi; 


TGMP’nin ana kredisi Temel Kredi’dir. Eski ve yeni üyeler için geçerli olan ilk kredi türüdür. Yeni üyeler için 100 TL ila 1.000 TL arasında kredi verilebilmektedir. Kredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılır. 


Girişimci Kredisi; 


Girişimci Kredisi,  küçük miktardaki kredi yerine daha büyük bir iş kurulmasını sağlayan kredi miktarını ifade eder. TGMP’nin yetenekli, başarılı, çalışkan aynı zamanda vergi mükellefi olan üyeler için 1.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar verilen ve kredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılan kredi türüdür. 


Hayvancılık Kredisi;      

                                                               

Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen üyeler için 2.000 TL’ye kadar verilen ve geri ödemesi 26 hafta boyunca yapılan kredi türüdür. 


Sosyal Kalkınma Kredisi; 


Üyelerimizin aldıkları kredilerin yanında, kendilerine ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmaları için sunulan, temizlik ürününden kozmetiğe kadar 15 çeşit ürünün içerisinde bulunduğu kredi türüdür ve geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılır. 


İletişim Kredisi;        

                                                                     

Üyelerimizin kullandıkları kredilerin yanında, teknolojik olarak da gelişimlerini sağlamayı amaçlayan kredi türüdür. Üyelerimiz bu kredi çeşidi sayesinde günümüz teknolojisinde kullanılan akıllı telefonlara sahip olabilmektedir. Kredi geri ödemesi 46 hafta boyunca yapılmaktadır. 


Diğer Hizmetler 


Mikrosigorta; 


Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık teminatlarını kapsayan ve terör, deprem gibi doğal afetleri ayda yalnızca 1 TL ödeyerek 10.000 TL teminat altına alan ferdi kaza sigortasıdır. 


Mikrokonut Sigortası; 


Yangın, sel, fırtına ve diğer doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan zararlarda ev sahiplerini 15.000 TL, kiracıları 10.000 TL'ye kadar teminat altına alan konut sigortasıdır.


Gönüllü Tasarruf; 


TGMP üyeleri, kendileri adına açılan gönüllü tasarruf hesaplarına birikimlerini yatırabilirler. Tüm üyelerimiz hesaplarına haftada en az 1 TL yatırması için teşvik edilir.